WIZYTY W PORADNI DIETETYCZNEJ/ WIZYTA MOBILNA

ETAP 1 – DIAGNOSTYKA

CZAS TRWANIA: OK. 100 MINUT

 • szczegółowy wywiad medyczny i żywieniowy
 • analiza wyników badań laboratoryjnych
 • analiza masy i składu ciała
 • wstępna diagnoza i omówienie problemu
 • ustalenie zasad postępowania żywieniowego

ETAP 2 – PRZEDSTAWIENIE PLANU ŻYWIENIOWEGO oraz edukacja żywieniowa

CZAS TRWANIA: OK. 50 MINUT

 • przedstawienie i omówienie indywidualnie opracowanego planu żywieniowego
 • edukacja żywieniowa pacjenta
 • wyznaczenie celów

CZAS TRWANIA: OK. 50 MINUT

 • weryfikacja postępów
 • analiza masy i składu ciała
 • kontrola realizacji zaleceń
 • wyznaczenie kolejnych celów krótko- długoterminowych / terapeutycznych lub modyfikacja założeń planu

1. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY?

 • Na pierwszą wizytę diagnostyczną proszę przynieść /przygotować – jeśli Państwo posiadają – aktualne wyniki badań laboratoryjnych/wypisy ze szpitala (do pół roku wstecz).
 • Proszę również o przygotowanie dziennika żywieniowego z kolejnych 3 dni – dzienniczek zostanie do Państwa wysłany na email po ustaleniu terminu wizyty.
  W dzienniku żywieniowym należy spisać wszystko co się je i pije danego dnia – ile i o której godzinie. Interesują mnie wszystkie posiłki, przekąski, napoje, alkohole i inne pocieszacze

2. WIZYTY KONTROLNE CZY SA NIEZBĘDNE?

Wspólnie z Pacjentem ustalamy potrzebę i częstotliwość wizyt kontrolnych. Ilość takich wizyt jest uzależniona od specyfiki problemu żywieniowego oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.

3. JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ DIETETYCZNĄ?

Telefonicznie pod numerem: +602535038
Mailowo pod adresem:  twojdietetykmc@gmail.com
Facebook:  https://www.facebook.com/dietetykklinicznyMonikaCebula/

4. PŁATNOŚCI

Opłatę za całą konsultację pobieram podczas pierwszego spotkania. Płatności można dokonać gotówką bądź przelewem na konto. Tytuł przelewu: (imię, nazwisko i data konsultacji )

5. CENNIK

Pierwsza wizyta -100 min – 390 zł 
(Cena obejmuje wizytę, przygotowane zalecenia dietetyczne, plan żywieniowy oraz wsparcie mailowe)

Druga wizyta – 50 min – 179zł

Wizyta kontrolna – 50min – 179zł