PORADNICTWO ON-LINE

ETAP 1 – DIAGNOSTYKA

CZAS TRWANIA: OK. 100 MINUT

 • szczegółowy wywiad medyczny i żywieniowy
 • analiza wyników badań laboratoryjnych
 • analiza masy i składu ciała
 • wstępna diagnoza i omówienie problemu
 • ustalenie zasad postępowania żywieniowego

ETAP 2 – PRZEDSTAWIENIE PLANU ŻYWIENIOWEGO oraz edukacja żywieniowa

CZAS TRWANIA: OK. 50 MINUT

 • przedstawienie i omówienie indywidualnie opracowanego planu żywieniowego
 • edukacja żywieniowa pacjenta
 • wyznaczenie celów

CZAS TRWANIA: OK. 50 MINUT

 • weryfikacja postępów
 • analiza masy i składu ciała
 • kontrola realizacji zaleceń
 • wyznaczenie kolejnych celów krótko- długoterminowych / terapeutycznych lub modyfikacja założeń planu

1. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY?

 • Na pierwszą konsultację on – line proszę przygotować – jeśli Państwo posiadają – aktualne wyniki badań laboratoryjnych (do pół roku wstecz). Wyniki te należy sfotografować lub zeskanować i przesłać mailem na adres: twojdietetykmc@gmail.com W tytule maila proszę podać imię i nazwisko. Wiadomość z wynikami warto przesłać przed terminem pierwszej konsultacji.
 • Przed pierwszą konsultacją diagnostyczną oraz każdą następną kontrolną należy się zważyć. Informacja ta jest niezbędna do ułożenia planu żywieniowego i monitorowania postępów. Ważyć należy się rano, przed zjedzeniem pierwszego posiłku.
 • Proszę o przygotowanie dziennika żywieniowego z kolejnych 3 dni. W dzienniku żywieniowym należy spisać wszystko co się je i pije danego dnia. Interesuje mnie co, ile i o której godzinie Państwo zjedli – wszystkie posiłki, również przekąski, napoje i alkohole. Dziennik ten należy przesłać w formie elektronicznej razem z wynikami badań na adres mailowy: twojdietetykmc@gmail.com przed terminem pierwszej konsultacji).
 • Przed terminem ustalonej konsultacji proszę o wysłanie mi prośby o dodanie do kontaktów w programie Skype. Moja nazwa konta to: dietetykmonikacebula

2. WIZYTY KONTROLNE CZY SA NIEZBĘDNE?

Wspólnie z Pacjentem ustalamy potrzebę i częstotliwość wizyt kontrolnych. Ilość takich wizyt jest uzależniona od specyfiki problemu żywieniowego oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.

3. JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ DIETETYCZNĄ?

Telefonicznie pod numerem: +602535038
Mailowo pod adresem:  twojdietetykmc@gmail.com
Facebook:  https://www.facebook.com/dietetykklinicznyMonikaCebula/

4. PŁATNOŚCI

Płatność za konsultację on-line należy uregulować za pomocą przelewu bankowego Tytuł przelewu: imię, nazwisko i data konsultacji). Warunkiem zrealizowania konsultacji jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie. Z tego powodu warto wysłać przelew na kilka dni przed pierwszym spotkaniem –ewentualnie przesłać potwierdzenie płatności na email.

5. CENNIK

Pierwsza wizyta -100 min – 390 zł 
(Cena obejmuje wizytę, przygotowane zalecenia dietetyczne, plan żywieniowy oraz wsparcie mailowe)

Druga wizyta – 50 min – 179zł

Wizyta kontrolna – 50min – 179zł